Následující informace jsou primárně určeny zájemcům o studium na univerzitě technického zaměření.

V několika bodech jsou zde stručně prezentovány obory univerzitního studijního programu Mechatronika Vysoké školy báňské – Technické univerzity Os.trava.

Vysoká škola Báňská